bg en JTN Research

Пълно обслужване

От дизайн на въпросника до резултати и анализи, нашият екип превръща суровите данни в ценни изводи. Доверете ни се да Ви помогнем през целия процес, за да максимизираме стойността на пазарното проучване за Вашата компания.

Теренна работа с наш панел

Когато се нуждаете от респондентски панел, или по-скоро от извадка, на която можете да се доверите, обърнете се към доставчика, който предоставя истински резултати. JTN Research притежава 21 собствени панела в Скандинавия, Централна и Източна Европа. Покритието на нашите панели е значително, а задълбочените познания за пазарите, които покриваме са налице, като гарантират убедителни резултати. Не разчитайте на думите ни за това, нека ги докажем на практика.

Мобилно Проучване

В мобилната ни ера, достигането до респондентите с мобилните устройства е от огромно значение и в JTN Research обръщаме специално внимание на това. Разчитайки на водещи мобилни решения можем много конкретно да достигнем точния таргет, да наберем нужната информация и да я анализираме в срокове, недостижими за други методологии.

JTN Омнибус

JTN Омнибус Ви дава бърз достъп до рентабилни резултати. Получавате проверяеми във времето резултати, балансирани в рамките на националната представителност. JTN Омнибус може да е полезен при оценка на бранд, лого или познаваемост, тестване на пазарно проникване (Incidence); оценка на мнение по социално значими теми, тракинг и други. Всеки клиент може да включи от 3 до максимум 12 въпроса. Въпросите могат да включват тест на изображения и видео материали.

Проучвания в няколко държави

Нашият екип има сериозен опит в т.нар. multicountry проучвания, когато Ви е нужно да анализирате данни на повече пазари едновременно. Управлението на подобен тип проекти налага внимателно планиране и координация. В момента управляваме 21 собствени JTN онлайн панела и можем лесно да реализираме проучвания за Вас там. Също така, разчитайки на мрежата си от доверени партньори, можем да провеждаме теренна работа в повече от 70 страни по света.

Теренна работа с Ваш ресурс

Ако разполагате със списък с контакти, който бихте искали да интвервюирате, Ваши клиенти или потребители на услугите Ви, тук сте на правилното място. С CSS услугата на JTN Вие можете лесно да постигнете максималното от своята потребителска база данни.

Проверка на пазарно проникване (Incidence check)

Какъв е процента на жени, на възраст между 20-35г., живеещи в Анкара (Турция), които са почитатели на смутита? Нека намерим отговора на този и много други въпроси за Вас. Ние познаваме пазарите си и разбираме неписаните начини, по които те се движат. Няма неизмерим таргет.

Програмиране на проучване

Разчитайки на общ опит, повече от 20 години в програмирането на проучвания, нашият екип е горд да предложи програмиране на въпросник в платформата Confirmit. Клиентите ни могат да избират от широк спектър от решения и подходи, сред които Flash & Graphic Design, Custom ASP, PHP development, .NET, Java и много други. Можем да създадем 3D дизайн на опаковки на Вашите продукти, които лесно можем да приложим във въпросника, да пресъздадем интерактивно пазаруване и много други.

Управление на онлайн общности

Всички JTN панели са изградени и управлявани от нашият екип през всяка стъпка от процеса. През годините сме помогнали на много от нашите клиенти в разработването на техни собствени панели от самото им създаване, през множеството дейности, които този процес включва – от дизайн на панела, през техническата поддръжка, до ежедневното управление. Екипът на JTN прави необходимото, за да отговаря Вашият панел напълно на изискванията Ви;

Анализ на данни

В безкрайният свят на данни и кодове, където нулите и единиците управляват, трябва да разчитате на доверен партньор, който да придаде значение на тези данни. Използвайки най-новите решения в сферата като Quantum, SPSS и много други, ние разкриваме историята, скрита зад цифрите;

Доклади и анализи

Каква е ползата от цифрите в пазарното проучване, ако те не са представени добре визуално? JTN Research формулира в разбираем вид данните от пазарните проучвания, използвайки най-новите технически постижения в сферата на визуализация на данни, Dashboard и графично презентиране, ние разрешаваме загатките в данните за Вас;

Превод на въпросници

В JTN Research ние сме отдадени на това да извършваме проучванията си на местния език на нашите респонденти. Можем да предоставим преводи на въпросници на достъпни цени, извършени от специалисти, превеждащи на родния си език. Можете да разчитате на нас за качеството и бързата реализация.