bg en JTN Research

Panelbook 2018

panelbook

Повече от 700,000 активни участници в 21 страни в Скандинавия, Централна и Източна Европа. Достъп до повече от 15,000,000 респонденти глобално

Мисията ни е да предоставяме продуктивни решения в сферата на пазарните проучвания, които да дадат възможност на клиентите ни да индетифицират и постигат своите бизнес цели. Гордеем се, че създаваме анализи, на които се базират печеливши маркетингови стратегии.

Качество на данните

Image 02

JTN Research разработва и прилага широк набор от детайлни проверки за качество, реализирани в реално време или след приключване на теренната работа.

Най-значимото конкурентно предимство на пазарните проучвания онлайн са генерираните ценни данни. За да са полезни тези данни, е важно те да бъдат набрани в съответствие със специфични стандарти за качество. JTN Research разработва и прилага широк набор от детайлни проверки за качество, реализирани в реално време или след приключване на теренната работа. Тези проверки гарантират, че клиентите ни винаги получават данни от проучванията си с най-високо качество. Моля вижте документа по-горе за повече информация по темата.

ESOMAR 28

Image 02

Новият справочник 28 ЕСОМАР
Въпросът е най-лесният начин за набиране на информация относно оперирането и поддръжката на собствени онлайн панел. Тези Въпроси са доказан метод, достъпен за всички купувачи на извадки от онлайн панели, за добиване на ясна представа дали даден онлайн панел покрива стандартите в пазарните проучвания и как се постига необходимото качество на услугата. Е28 документът покрива важни проблеми, свързани с ползването на онлайн панели, като демонстрира как дадения собственик на онлайн панел е решил тези проблеми.

Международни събития, в които участваме:

Insight Show 2016

Research&Results 2016

Progressive Conference