bg en JTN Research

Информация за контакти

JTN Research

1715, София, България
Бул. „Александър Малинов” 91 , етаж 3, офис 304

Тел. номер: +359 2 489 6099

E-mail за запитвания: jtn-rfq@jtnresearch.com
За друга информация: info@jtnresearch.com